Agenda

Godzina 12:00
Powitanie i otwarcie spotkania
Michał Kądziołka, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Godzina 12:00
Godzina 12:10
Retransmisja ogłoszenia wyników Konkursów: „Edukacyjna Gmina Małopolski 2020” oraz „Ambasador Bilansu Kariery 2020”
Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Robert Bylica, Radny Województwa Małopolskiego
Godzina 12:10
Godzina 12:15
Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2020”
Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2020”
Godzina 12:15
Godzina 12:35
Gratulacje w imieniu Kapituły Konkursu
Marta Mordarska, Radna Województwa Małopolskiego
Godzina 12:35
Godzina 12:40
Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Ambasador Bilansu Kariery 2020”
Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Ambasador Bilansu Kariery 2020”
Godzina 12:40
Godzina 13:00
Dyskusja z laureatami
Czas na gratulacje, opinie, podziękowania
Godzina 13:00
Godzina 13:20
Wykład okolicznościowy „W kręgu kultury tradycyjnej - Małopolska (bogactwo i zróżnicowanie)”
Patryk Rutkowski Etnolog, badacz kultury ludowej, choreograf oraz pedagog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (geografia oraz etnologia i antropologia kulturowa) oraz Dwuletniego Studium Tańca – specjalizacja Taniec Ludowy organizowanego przez Nowohuckie Centrum Kultury. Wykładowca Kursu dla Instruktorów Tańca Ludowego. Szkoła Doktorska Uniwerystetu Śląskiego. Właściciel firmy SzafaEtnografa zajmującej siębadaniami etnograficznymi, rekonstrukcjąoraz szyciem strojów ludowych i odzieży stylizowanej polskim folklorem.
Godzina 13:20
Godzina 14:00
Zakończenie transmisji
Zakończenie transmisji
Godzina 14:00
Logotypy